„Detektyvų klubas“

 

Narpliodami detektyvines istorijas, dalyvaudami protų mūšiuose, spręsdami įvairias užduotis ir eksperimentuodami, vaikai ne tik įgys platesnių bei gilesnių žinių apie juos supančią aplinką, bet ir mokysis:

• Kritiškai, logiškai ir nuosekliai mąstyti;
• Kelti hipotezes ir jas tikrinti;
• Nusistatyti tikslą ir susidaryti veiksmų planą tam tikslui pasiekti;
• Pagrįsti savo nuomonę;
• Atsirinkti svarbiausią ir reikalingiausią informaciją;
• Daryti išvadas;
• Teisingai formuluoti klausimus;
• Dirbti komandoje.

Būrelio dalyvių amžius – 8-12 m.

Užsiėmimai vyks ketvirtadieniais 16.30 – 17.30 val.

Kaina – 20 eur/mėn. (pirmas bandomasis kartas – nemokamai).

Vieta – studija „Laikas kartu“, adresu Laisvės pr. 88, Vilnius.

Registracija į būrelį – https://forms.gle/Zskamazu2c5UGEXR7

 

Narpliodami detektyvines istorijas, vaikai lavina:

🎯 Loginį ir kritinį mąstymą. Juk reikia gebėti susieti užuominas ir įkalčius su turimais faktais, atsižvelgti į tam tikrus ženklus ir situacijas, atsirinkti reikalingą informaciją!🕵️‍♀️

🎯 Hipotetinį mąstymą. Jaunieji detektyvai išsikelia sau hipotezę ir ją patvirtina arba atmeta eksperimentuodami ir tyrinėdami įkalčius bei aplinkybes. 🔬🔍

🎯 Gebėjimą planuoti savo darbą ir dirbti sistemingai, nes tik taip galima išsiaiškinti nusikaltimą iki galo!

🎯 Gebėjimą objektyviai vertinti visas aplinkybes, atmetus savo išankstinę nuomonę ir nusistatymus. ⚖️

🎯 Pastabumą ir atidumą. Negalima praleisti nei vienos smukmenos, būtina kuo tiksliau surinkti visą informaciją! Taip lavinamas ir susikaupimas.

🎯 Kūrybiškumą. Visose situacijose turi rasti išeitį, gebėti prisitaikyti prie aplinkybių, rasti sprendimą! Turi mokėti panaudoti visus savo pojūčius, turėti pakankamai žinių apie mus supančią aplinką. 👃👂👀👅

🎯 Gebėjimą pagrįsti savo nuomonę, užduoti teisingus klausimus, išklausyti kitus.

 
Štai tokių dalykų mokosi vaikai Detektyvų klube! 💪
 
 

Daugiau informacijos tel. nr. +370 699 43469 arba el.p. info@laikaskartu.lt