„Detektyvų klubas“

Narpliodami detektyvines istorijas, dalyvaudami protų mūšiuose, spręsdami įvairias užduotis ir eksperimentuodami, vaikai ne tik įgys platesnių bei gilesnių žinių apie juos supančią aplinką, bet ir mokysis:

• Kritiškai, logiškai ir nuosekliai mąstyti;
• Kelti hipotezes ir jas tikrinti;
• Nusistatyti tikslą ir susidaryti veiksmų planą tam tikslui pasiekti;
• Pagrįsti savo nuomonę;
• Atsirinkti svarbiausią ir reikalingiausią informaciją;
• Daryti išvadas;
• Teisingai formuluoti klausimus;
• Dirbti komandoje.

Būrelio dalyvių amžius – 8-11 m.

Užsiėmimai vyks ketvirtadieniais 16.30 – 17.30 val.

Kaina – 20 eur/mėn.

Vieta – studija „Laikas kartu“, adresu Laisvės pr. 88, Vilnius.

Registracija į būrelį – https://forms.gle/Zskamazu2c5UGEXR7

Kokius gebėjimus vaikas lavina spręsdamas detektyvines istorijas?

Pirmiausia, loginį ir kritinį mąstymą. Juk reikia gebėti susieti tam tikras užuominas ir įkalčius, atsižvelgti į tam tikrus ženklus ir situacijas, atsirinkti reikalingą informaciją.🕵️‍♀️
Kai vaikams pateikiamas nusikaltimas (galime nuraminti – žmogžudysčių nebūna! Bet ir be to gali būti įvairių nusikaltimų – vagysčių, apgaulių, sukčiavimų ir pan.), jie turi susidaryti planą nuo ko pradės tirti nusikaltimą, tyrimo eigą, užduoti teisingus klausimus, kad gautų reikiamą informaciją. Negana to, jie turi gebėti įrodyti, kad būtent tas žmogus yra kaltas. 🎯
 
Taip pat lavinamas hipotetinis mąstymas, kai jaunieji detektyvai išsikelia sau hipotezę ir ją patvirtina arba atmeta eksperimentuodami ir tirdami. Todėl kartais neužtenka tik pažiūrėti į įkalčius, reikia jas gerai išnagrinėti, ištirti. 🔬🔍
 
Vaikai mokosi planuoti savo darbą ir dirbti sistemingai, nes tik taip galima išsiaiškinti nusikaltimą. Tokiu būdu stiprinamas gebėjimas susikaupti, galvoje visada turėti tam tikrą planą, nesiblaškyti.📗 📝
 
Kad būtum geras detektyvas, turi gebėti objektyviai vertinti visas aplinkybes, atmetus savo išankstinę nuomonę ir nusistatymus. ⚖️
 
Ir žinoma, koks detektyvas, jei jis nebus pastabus, susikaupęs, gebantis orientuotis laike ir erdvėje, taip pat kūrybiškas! Visose situacijose turi rasti išeitį, gebėti prisitaikyti prie aplinkybių, rasti sprendimą! Turi mokėti panaudoti visus savo pojūčius, turėti pakankamai žinių apie mus supančią aplinką. 👃👂👀👅
 
Štai tokių dalykų mokosi vaikai Detektyvų klube! 💪
 
 

Daugiau informacijos tel. nr. +370 699 43469 arba el.p. info@laikaskartu.lt